Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару кодексі “Каспий “ӘКК” АҚ қоғам ішінде және нарықтың басқа да қатысушыларымен қарым-қатынаста іскерлік этиканың жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін өз қызметі процесінде жөн болатын ережелер мен ұсынымдар жиынтығы болып табылады.

Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді көздейді және қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен кірістілікті қолдауға ықпал етеді.

Акционерлік қоғамды басқару органдары:

  • жоғары орган-акционерлердің жалпы жиналысы (егер барлық дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі болса, жалғыз акционер);
  • басқару органы-Директорлар кеңесі;
  • атқарушы орган – Басқарма;
  • компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган-ішкі аудит қызметі.

“Каспий “әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорациясы” акционерлік қоғамының 18.07.2019 ж. № 02-06/184 бұйрығымен бекітілген, Маңғыстау облысы әкімдігінің “Каспий” ӘКК “АҚ Жалғыз акционері атынан әрекет ететін “Маңғыстау облысының қаржы басқармасы” ММ корпоративтік басқару кодексі.

Scroll Up