Хабарландыру

1.  Сатып алуды бақылау қызметінің қызметкері,  жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімі және кемінде 5 жыл кәсіптік жұмыс өтілі, оның ішінде сатып алу саласында және ұйым бейініне сәйкес заңнамалық және экономикалық қызмет түріндегі басшы лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болған жағдайда; ұйым қызметінің ерекшеліктерін білу, мінсіз іскерлік беделі мен ұйымдастырушылық және аналитикалық қабілеттері мен дағдыларының болуы,

сондай-ақ сәйкес білімінің бар болуы:

      - ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне, экономиканың даму заңдылықтары мен ерекшеліктеріне қатысты заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік және нормативтік-техникалық материалдарды білуі;

       -  сатып алуды жүзеге  асыру ережелерін білуі;

       - бизнесті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, іскерлік қарым-қатынас этикасы, қаржылық операцияларды өңдеу тәртібі және жұмыс процесін ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп пен есеп берудің ағымдағы нысандары, экономика негіздері, өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру.

       

 

        (Тұрақты бос жұмыс орны, жалақысы  752 500,00 теңгеге дейін)

       

 

           2. Стратегия және тәуекел менеджменті департаментінің бас экономисі, жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) қаржы-экономикалық білімі және қаржы-экономикалық қызмет саласындағы мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі болған жағдайда.

       сондай-ақ төмендегідей сәйкес болуы:

       - қаржылық-кассалық жоспарларды, несиелік өтінімдер мен сметаларды жасау, айналым қаражатын нормалау тәртібі;

        -   бухгалтерлік есеп шоттарының жүйесі, қаржылық есеп айырысудың тәртібі мен нысандарын білуі,

        -   қаржыландыру, ұзақ және қысқа мерзімді несиелендіру тәртібі, қарыз қаражатын тарту және өз қаражатын пайдалану, бағалы қағаздарды шығару және сатып алу, қаржы ресурстарын бөлу тәртібін ұйымдастыру,

         -   қаржылық ағындарды басқаруды қамтамасыз ететін қаржылық әдістер жүйесін білуі,

       -   қаржылық жұмысты ұйымдастыру бойынша заңнамалық, басқа да нормативтік құқықтық актілер және әдістемелік материалдарды білуі,

        -  еңбек заңнамасы, еңбек тәртібі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі талаптарын білуі.

 

             (Уақытша бос орын, жалақысы     577 500,00 теңгеге дейін)

 

 

                    Түйіндеме жіберетін почтасы: info@caspiy.kz   

       мекен-жайы: Актау қ,  4А шағын аудан, №19ғимарат.

Конкурс 15.11.2023ж. саг 16:00 де болады 

Қар. 7, 2023