«Каспий» ӘКК »АҚ« Автобус паркін салу »бірлескен инвестициялық жобасын іске асыруға өтінімдерді қабылдау туралы хабарлайды.

24.03.2022

Орналасқан жері: Ақтау қаласы, N9 индустриалды аймақ, N58 учаске.

Ауданы: 4,4538 га.

Мақсаты: Автобус паркінің құрылысы мен жұмысы.

Жоба бастамашысы: «Каспий» ӘКК «АҚ

Бірлескен кәсіпкерлік туралы келісім серіктестік ұсынған нысанда жасалады және келесі негізгі шарттарды қарастыруға тиіс:

-Бірлескен қызмет туралы келісімге қатысушылардың әрқайсысының салымдары.

-Шарт жасасудың мақсаттары.

-Ортақ кәсіпті жүргізу.

-Қатысушылардың құқықтары мен міндеттері.

-Қатысушылардың бірлескен қызмет туралы келісімге байланысты міндеттемелер бойынша жауапкершілігі, оның ішінде үшінші тұлғалар алдында.

-Жалпы зиянды өтеу.

-Құқықтарды беру және бірлескен қызметке қатысудан бас тарту, бірлескен қызметке қатысудан бас тарту салдарынан келтірілген шығындарды жабу.

-Тараптардың келісімі бойынша басқа ережелер.

Автобусный парк- 2021года (Проект Кан С.А.) 12.07.2021