Beisov Beknur Tolegenovich

Chairman of the Board

Education:

1998-2002 Aktobe State University named after K. Zhubanov

Qualification:

International economic relations

Career:

01.11.2002 – 07.01.2004
Novo-Aljansky Melkombinat LLP

01.02.2004– 05.05.2006
Aktobe branch of Nurbank JSC

20.06.2006 – 05.02.2008
Aktobe branch of Alliance Bank JSC

21.03.2008 – 19.10.2011
Branch of JSC “Nurbank” in Aktobe

24.10.2011 – 23.06.2016
State Institution “Audit Commission for Aktobe region”

23.06.2016-1.02.2018
Aktobe Zhylyzhay LLP

20.02.2018-1.05.2018
Alem Trans Logistics LLP

01.05.2018–01.09.2020
Novo-Aljansky Melkombinat LLP

02.09.2020–01.12.2021
ZapKazPromStroy LLP

08.12.2021
LLP “MAEK-Kazatomprom” Aktau

Scroll Up