ҚАЗ  |  РУС  |  ENG

АО «СПК«Каспий» объявляет о продаже 100% доли участия АО «СПК «Каспий» в ТОО «Каспий Берекет», путем проведения аукциона на повышение цены.

АУКЦИОН

10 июля  2018 года в 11.00 часов (по времени Астаны) на веб-портале реестра государственного имущества, размещенного в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz.  АО «СПК«Каспий» объявляет о проведении аукциона по продаже 100% доли участия АО «СПК «Каспий» в ТОО «Каспий Берекет», методом  повышения цены.

ТОО «Каспий Берекет», расположено по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Промзона, ГСК Хазар а/я 757. Основным видом деятельности:  оптово-закупочная деятельность по заготовке и реализации сельскохозяйственной продукции.

Стартовая цена согласно оценочной стоимости 1 247 235 000  тенге.

Размер гарантийного взноса 72 150 000 тенге и перечисляется на счет: ИИК: KZ529261501102032004; БИН: 050540004455,  АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» г. Астана; БИК: KZKOKZKX; КНП: 171; Кбе: 16. Получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр».

Для участия в электронном аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

5) применять электронно-цифровую подпись полученную в ЦОНе.

Для регистрации в качестве участника торгов необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, согласно приложению к Регламенту, подписанную ЭЦП участника.

Ознакомиться с Регламентом проведения торгов, перечнем необходимых документов для участия в электронном аукционе, процедурами проведения электронного аукциона и подведения итогов можно на веб-портале: www.gosreestr.kz.

Дополнительную информацию о проведении электронного аукциона можно получить в АО «СПК «Каспий» по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, район прибрежной зоны 4А мкр, адм.зд.№ 19 кабинет 110, телефон: 8(7292) 53-53-57.

АУКЦИОН

«Каспий» «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамы 2018 жылдың 10 шілде күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11:00-де ғаламтор желісінде www.gosreestr.kz мекен-жайы бойынша орналасқан веб-порталында бағаны арттыру әдісімен электрондық аукцион өткізу арқылы «Каспий Берекет» ЖШС 100 % жарғылық үлесін сататындығы туралы хабарлайды.

«Каспий Берекет» ЖШС мына мекен-жай бойынша орналасқан: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Промзона ГСХ Хазар абонеттік жәшік 757. Серіктестіктің көрсетілетін қызыметтері: Ауыл шаруашылығы өнімдерін, шикізатын, мал азығын  дайындау және сатып өткізу бойынша  көтеріп-сату алу қызыметі.

Нысанның сатылуының бастапқы бағасы  1 247 235 000  теңгені құрайды.

Кепілдік жарнық ақы бағасының мөлшері 72 150 000  теңге мына реквизиттер бойынша аударылуы қажет: KZ529261501102032004; БСН: 050540004455; Банктің атауы: АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»; БСК: KZKOKZKX; ТТК: 171; Бек: 16; Төлем алушы: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ.

Аукционға қатысу үшін тізілімнің веб-порталына алдын ала тіркелгенде мына мәліметтер көрсетілуі тиіс:
1. жеке тұлғалар үшін: Жеке Сәйкестендіру нөмірі (ары қарай– ЖСН), тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда);
2. заңды тұлғалар үшін: бизнес-идентификациялық нөмір (БИН), толық аталым, бірінші басшысының тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда);
3. кепілдік жарнаны қайтару үшін, екінші деңгейлі банктерде есеп-шот реквизиттері;
4. байланыс мәліметтері: (пошталық мекен-жай, телефон, факс, е-mail).
5. ұлттық куәландыру орталығынан берілген ЭОП қолдану мерзімі.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеуі қажет.
Сауда саттықты жүргізу ережесімен, аукционға қатысу үшін қажетті құжаттар тізімімен, аукционды жүргізу процедураларымен және аукцион нәтижесімен танысу үшін ғаламтор желісіндегі www.gosreestr.kz мекен-жайы бойынша ақпарат алуға болады.

Аукционды жүргізу бойынша қосымша ақпаратты: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 А ш/а,  «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»  Акционерлік қоғамы, № 19 ғимарат, 116-кабинет мекен жайы бойынша және 8 (7292) 53-53-57 телефоны арқылы алуыңызға болады.

Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"
130000, Мангистауская область, г. Актау, 4 «А» мкр, здание № 19
Телефон:   8 (7292) 53-53-53
Email:   info@caspiy.kz

© СПК "КАСПИЙ". Все права защищены.